M12F0140202000

Sensor Lead M12 Female
4 Pole 90 Degree, 2m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0140205000

Sensor Lead M12 Female
4 Pole 90 Degree, 5m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0140210000

Sensor Lead M12 Female
4 Pole 90 Degree, 10m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0140220000

Sensor Lead M12 Female
4 Pole 90 Degree, 20m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0240202-M12M02

Jumper Lead M12
4 Pole Axial Female To Male 2m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0240202000

Sensor Lead M12 Female
4 Pole Axial, 2m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0240205-M12M02

Jumper Lead M12
4 Pole Axial Female To Male 5m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0240205000

Sensor Lead M12 Female
4 Pole Axial, 5m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0240210-M12M02

Jumper Lead M12
4 Pole Axial Female To Male 10m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0240210000

Sensor Lead M12 Female
4 Pole Axial, 10m
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm

datasheet

M12F0240405000

Sensor Lead M12 Female
4 Pole Axial, 5m
PUR/PUR 0.34mm

datasheet

M12F0253705000

Sensor Lead PUR/PUR
M12 5 Pole, 5m Axial
Hi Flex Cable

datasheet

M12F034

M12 Female Plug
4 Pole 90 Degree
Screw Terminals. PG7 Gland
Field Attachable
datasheet

M12F035

M12 Female Plug
5 Pole 90 Degree
Screw Terminals. PG7 Gland
Field Attachable
datasheet

M12F044

M12 Female Plug
4 Pole Axial Female
Screw Terminals. PG7 Gland
Field Attachable
datasheet

M12F054

M12 Female Plug
4 Pole 90 Degree
Screw Terminals. PG11 Gland
Field Attachable
datasheet

M12F264020600

M12 Female Plug + Flying Lead
4 Pole Axial, 600mm
PVC/PVC CEI2022 II 0.34mm
Panel Mount M14
datasheet

M12M044

M12 Male Plug
4 Pole Axial
Screw Terminals. PG7 Gland
Field Attachable
datasheet